Budgetcoaching

Ben je het overzicht op je financiën kwijt? De budgetcoach van Inzicht + Grip helpt je er weer bovenop te komen. Samen, met jou, pakken we dit aan, zodat je weer zicht krijgt op een gezonde financiële toekomst.

Door een persoonlijke aanpak en rekening houdend met je situatie en wensen, wordt allereerst een overzichtelijke administratie opgezet. Met de gegevens uit je administratie wordt een begroting gemaakt en krijg je inzicht in je inkomsten en uitgaven. Vervolgens bekijken we of  je inkomsten wellicht verhoogd kunnen worden, bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen. Daarnaast gaan we na of er op de uitgaven bespaard kan worden. Eventuele  betaalachterstanden en schulden worden ook in kaart gebracht.  Met deze informatie wordt tenslotte een persoonlijk en sluitend budgetplan opgesteld. Indien nodig kunnen betaalafspraken worden gemaakt voor de betaalachterstanden.

Soms zijn de betaalachterstanden en schulden te hoog om zelfstandig op te lossen. De budgetcoach adviseert je dan hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Eventueel vindt een doorverwijziging plaats naar een kredietbank voor een schuldregeling of schuldsanering.

Het inschakelen van een budgetcoach kost geld, maar is uiteindelijk juist kostenbesparend. Het is je investering dan ook meer dan waard. Soms is het ook mogelijk dat je werkgever, het PGB of de ziekenkostenverzekeraar betaalt. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op via telefoonnummer 06 830 320 19 of via de email: info@inzichtengrip.nl