Samenwerking

Inzicht + Grip  werkt samen met:

Stichting Knip geeft gratis budget-trainingen aan alle inwoners van de gemeenten Emmen, Midden-Drenthe en Midden-Groningen. 
Gerieke is budgettrainer bij Stichting Knip en daarnaast budgetcoach in Emmen e.o. Zij begeleidt, ondersteunt en coacht iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn/haar financiële situatie.

 

 

 

 

 

 

De Sociale Raadsvrouw is een landelijk adviesbureau op het gebied van schulden van werknemers. Men is werkzaam voor bedrijven, arbodiensten, re-integratiebedrijven en het bedrijfsmaatschappelijk werk.
Woon je in het midden van het land? BudgetCoachNieuwegein helpt je door        budgetcoaching, – training, ondersteuning en begeleiding balans te krijgen in je geldzaken en grip te krijgen op je uitgaven.